The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers. Journal scope is covers, symposium topics that we organize.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Articles Pages
Foreword

Dezenformasyona Karşı Kur’ân’ın Bireysel ve Toplumsal Bilinç Uyarısı

Süleyman Kaya

1-12
Yükseköğretimde Eleştirel Düşünmeyi Yönetmek

Özdal Koyuncuoğlu, Ahmet Diken

13-26
Kültürel Ve Dini Etkileşimin Resim Sanatina Yansimasinin Analizi: 14.-15. Yüzyila Ait El Yazmalarinda Nuh’un Gemisi

Gulzoda MAKHMUDJONOVA, Durmuş GÜR

26-36
Dindar ve Muhafazakar Kadının Program Tercihleri ve Bu Tercihlerde Gündüz Kuşağı Programlarına Eleştirel Bakış

Fatma Ankaralı

37-45
Eleştirel Düşünmeye Eleştirel Bir Yaklaşım

Bakhadir Musametov

46-51
Eleştirel Söylem Analizinde (CDA) Sistemik İşlevsel Dil Bilim (SFL)

Fikreta Fetahović

52-59
Covid-19 Pandemi Sürecine Etkisi Bağlamında Kamusal Tedbirlere Analitik Bakış

Oğuz KARA

60-73
Tasavvuf Felsefesinde Eleştirel ve Analitik Düşünme

Selen Gül Aydın

74-83
Sanayi ve Akademide Yürütülen Ar-Ge Faaliyetlerinin Verimliliği Üzerine Analitik Bir Değerlendirme

Arif Ankaralı, Mustafa Atakan Afşar, Ramazan Yeşilay

84-95
Takvâ Ve Ahlakta İstikâmet

Necdet Tosun

96-104
İmam Serahsî’nin Hanefi Fakihlere Yönelik Eleştirileri

Mairamkan İsabaeva

104-111
Kritik ve Analitik Düşünme Metodunda İsabet Etme Verimliliğinin Disiplinlerarası Bir Yaklaşım ile Ele Alınması

Mehmet KARALI

112-123
Covid-19 Pandemi Sürecinde Eleştirel Akıl Yürütme: Arka-Plan Bilgileri ve Uzmanlık Görüşü

Mesut Malik YAVUZ

124-133
Değişen Tesettür Anlayışının Kur’ân Ayetleri Bağlamında Kritiği

Sumeyye Sevinc

134-142
Psikolojik Danışmanların Kritik ve Analitik Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Büşra Yiğit, Hanifi Parlar

142-157
Okul Müdürlerinin Kritik Ve Analitik Düşünme İle İlgili Eğilimleri/Yaklaşımları

Ayşenur Tuğçe Doğan, Hanifi Parlar

158-173
Teaching Critical Thinking Skills in Higher Education: Some Reflections

Almasa Mulalić

174-182
Klasik Dönem Entelektüel Analitik Düşünme Metodu: Ebû Bekir İbnü’l-Arabî ve Gazzâlî Örneği

Ramazan Biçer, Serra Usta

183-191
Yüksek Öğretimde Kritik ve Analitik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: En İyi Üniversitelerin Bölgelere Göre Karşılaştırılması

Sedat Yüksel, İbrahim Musa Ünal, Abdullah Kadir Buturak, Yusuf Zahid Cebeci

192-205
İdeolojik Tarihçiliğin Bir Göstergesi Olarak Emevî Aleyhtarlığı

Mehdin Çiftçi

206-216
Kritik Analitik Bakışla Algı Yönetiminde İngiliz Tarzı

Kemal Kaptaner

217-228
Hukuk Ve Ahlak Perspektifinden Yapay Zekâ: Bir Eleştirel Analiz Yaklaşımı

Akın Ünal

229-239
Toplumsal Dini Meselelere Kritik Analitik Bakış

Hasan Kafalı

240-246
Eleştiriyi İmkana Dönüştürmek

Elif Haksever

247-253
Doğu Kaynaklarında Kritik-Analitik Düşünmenin Araştırılması: Klasik Hint Felsefesi ve Mantık Örnekleri

Murat Makaracı

254-263
Kritik-Analitik Düşünme Eğilimlerini Ölçmeye Yönelik Bütüncül, Basit ve Kapsayıcı Bir Test Önerisi

Murat Makaracı

264-272
Fıkıhta Kritik Analitik Yöntem

Murat Şimşek

273-276
Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları Uygulamalarına Eleştirel Bakış

Süleyman Arslan

277-288
Kritik Analitik Düşünmeye Tuzak Kuran İki Sinsi Kardeş; Ruminasyon Ve Endişe

Hasan Turan Karatepe

289-293
Kritik Analitik Düşünce Bağlamında İslam Ekonomisi ve Finans Metodolojisinde Ta‘lil

Saim KAYADİBİ

294-308
Kırgız Türk Akın/Âşık Şiiri Geleneğinde Dine Analitik Bir Bakış

Mustafa YILMAZ

309-315
Zâhide-Sûfiye Kadınların Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Önemi

Mevhibe ALTUNKAYA

316-328
Küresel Toplumlarda Zihniyet Tasarımı ve Kültürel Zeka/İrfan’ın Analizi

Kemal Yavuz ATAMAN

329-338
Osmanlı Devleti’nin Afrika Siyasetinde İnsani Değerlerin Analizi Ve Libya Örneği

Gıyaseddin KARATEPE

339-343
Analyzing ELIT200 Critical Reading And Writing Course: How Is Critical Thinking Developed And Applied Through Critical Reading And Writing?

Emina Lagumdžija, Anisa Eminović-Ljevo

344-350
Necip Fazıl ve Yunus Emre Şiirlerinde Görülen “Tezat” Düşüncesi ve Benzerlikler: Hakikate Kritik Analitik Yaklaşım

Kemal Yavuz ATAMAN

351-365
Tasavvuf Tarihinde Bazı Sûfî Önderlerin Siyaset Karşısındaki Tutumlarının Teopolitik Analizi

Mustafa ALTUNKAYA

366-392
Yesevi Hikmetlerinde Sosyal Sorunlara Eleştirel Bakış

Nadirhan Hasan

392-397
Depresyonlu Bireylerde Sosyo-Demografik Faktörlerin Diyet Kalitesine Etkileri: Türkiye Sağlık Araştırması Verilerinden Analitik Kanıtlar

Mehmet Nurullah KURUTKAN, Oğuz KARA

398-405
Kutuplaştırıp Ötekileşirmeye Karşı Kuşatıcılığın Bir Örneği Olarak Hacı Bektaş Veli

Doğan Kaplan

406-411
İbn Haldun’a Göre Bilimsel Gelişme İçin Tenkid/Eleştirel Düşüncenin Önemi

Mustafa DEMİRCİ

412-421
Ali Şir Nevâyî’nin Toplumsal Meselelere Kritik Analitik Bakışı

Saidbek Boltabayev

422-428
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.