The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Year :2022, Volume 5, Issue 3, Pages: 132-143
02.11.2022
Otomotiv Üretiminde Kullanılan Çift Fazlı Çeliklerin CMT yöntemi ile birleştirilmesinde %100 CO2 Koruyucu Gazın Sıçrantıya ve Mekanik Özelliklere Etkisi
Ufuk Öztürk;Cihan Yakupoglu;Faruk Varol;Salim Aslanlar;Melih Kekik
433
168
Keywords: SCGA 440 Steel, CMT, CO2, HB205, SG2
Cite
  • BIBTEX
    @article{acperproISITES2022ID2376, author={Öztürk, Ufuk and Yakupoglu, Cihan and Varol, Faruk and Aslanlar, Salim and Kekik, Melih}, title={Otomotiv Üretiminde Kullanılan Çift Fazlı Çeliklerin CMT yöntemi ile birleştirilmesinde %100 CO2 Koruyucu Gazın Sıçrantıya ve Mekanik Özelliklere Etkisi}, journal={Academic Perspective Procedia}, eissn={2667-5862}, volume={5}, year=2022, pages={132-143}}
  • APA
    Öztürk, U. , Yakupoglu, C. , Varol, F. , Aslanlar, S. , Kekik, M.. (2022). Otomotiv Üretiminde Kullanılan Çift Fazlı Çeliklerin CMT yöntemi ile birleştirilmesinde %100 CO2 Koruyucu Gazın Sıçrantıya ve Mekanik Özelliklere Etkisi. Academic Perspective Procedia, 5 (3), 132-143. DOI: 10.33793/acperpro.05.03.2376
  • ENDNOTE
    %0 Academic Perspective Procedia (ACPERPRO) Otomotiv Üretiminde Kullanılan Çift Fazlı Çeliklerin CMT yöntemi ile birleştirilmesinde %100 CO2 Koruyucu Gazın Sıçrantıya ve Mekanik Özelliklere Etkisi% A Ufuk Öztürk , Cihan Yakupoglu , Faruk Varol , Salim Aslanlar , Melih Kekik% T Otomotiv Üretiminde Kullanılan Çift Fazlı Çeliklerin CMT yöntemi ile birleştirilmesinde %100 CO2 Koruyucu Gazın Sıçrantıya ve Mekanik Özelliklere Etkisi% D 11/2/2022% J Academic Perspective Procedia (ACPERPRO)% P 132-143% V 5% N 3% R doi: 10.33793/acperpro.05.03.2376% U 10.33793/acperpro.05.03.2376
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.