The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Year :2018, Volume 1, Issue 1, Pages: 852-861
09.11.2018
Çoklu Çarpan Jetli Dikdörtgen Kanalda Yüzey Isı Geçişinin Deneysel Araştırılması
Ünal Uysal;Metin Sözbir
710
340
Keywords: Isı geçiş katsayısı dağılımı, sıvı kristal termografisi, gaz türbinlerinin soğutulması
Cite
  • BIBTEX
    @article{acperproISITES2018ID147, author={Uysal, Ünal and Sözbir, Metin}, title={Çoklu Çarpan Jetli Dikdörtgen Kanalda Yüzey Isı Geçişinin Deneysel Araştırılması}, journal={Academic Perspective Procedia}, eissn={2667-5862}, volume={1}, year=2018, pages={852-861}}
  • APA
    Uysal, Ü. , Sözbir, M.. (2018). Çoklu Çarpan Jetli Dikdörtgen Kanalda Yüzey Isı Geçişinin Deneysel Araştırılması. Academic Perspective Procedia, 1 (1), 852-861. DOI: 10.33793/acperpro.01.01.147
  • ENDNOTE
    %0 Academic Perspective Procedia (ACPERPRO) Çoklu Çarpan Jetli Dikdörtgen Kanalda Yüzey Isı Geçişinin Deneysel Araştırılması% A Ünal Uysal , Metin Sözbir% T Çoklu Çarpan Jetli Dikdörtgen Kanalda Yüzey Isı Geçişinin Deneysel Araştırılması% D 11/9/2018% J Academic Perspective Procedia (ACPERPRO)% P 852-861% V 1% N 1% R doi: 10.33793/acperpro.01.01.147% U 10.33793/acperpro.01.01.147
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.