The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Year :2022, Volume 5, Issue 2, Pages: 180-191
01.11.2022
Yumuşak Kil Zeminlerde Kazıkların Dinamik Davranışının Kinematik Etkileşim Yöntemi ile İrdelenmesi
Yaşar Altun;Gizil Tak;Selçuk Bildik;Sedat Sert;Aşkın Özocak;Ertan Bol
237
138
Keywords: Kinematik etkileşim, TBDY 2018, zaman tanım alanı, DeepSoil programı, zemin tepki analizi.
Cite
  • BIBTEX
    @article{acperproISHAD2022ID5320, author={Altun, Yaşar and Tak, Gizil and Bildik, Selçuk and Sert, Sedat and Özocak, Aşkın and Bol, Ertan}, title={Yumuşak Kil Zeminlerde Kazıkların Dinamik Davranışının Kinematik Etkileşim Yöntemi ile İrdelenmesi}, journal={Academic Perspective Procedia}, eissn={2667-5862}, volume={5}, year=2022, pages={180-191 }}
  • APA
    Altun, Y. , Tak, G. , Bildik, S. , Sert, S. , Özocak, A. , Bol, E.. (2022). Yumuşak Kil Zeminlerde Kazıkların Dinamik Davranışının Kinematik Etkileşim Yöntemi ile İrdelenmesi. Academic Perspective Procedia, 5 (2), 180-191 . DOI: 10.33793/acperpro.05.02.5320
  • ENDNOTE
    %0 Academic Perspective Procedia (ACPERPRO) Yumuşak Kil Zeminlerde Kazıkların Dinamik Davranışının Kinematik Etkileşim Yöntemi ile İrdelenmesi% A Yaşar Altun , Gizil Tak , Selçuk Bildik , Sedat Sert , Aşkın Özocak , Ertan Bol% T Yumuşak Kil Zeminlerde Kazıkların Dinamik Davranışının Kinematik Etkileşim Yöntemi ile İrdelenmesi% D 11/1/2022% J Academic Perspective Procedia (ACPERPRO)% P 180-191 % V 5% N 2% R doi: 10.33793/acperpro.05.02.5320% U 10.33793/acperpro.05.02.5320
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.